Nagłówek Drogówki

Witamy w naszym zespole pracowni projektowych

Firma istnieje od 1991 roku a w formie pracowni projektowej wielobranżowej od 2005 roku Wykonała dokumentacje projektowe na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Dokumentacje różnorodne w stopniu trudności technicznych, materiałowych i wielkości gdzie inwestorami są Samorząd Wojewódzki, Starostwa Powiatowe, Miasta, Gminy i podmioty prywatne. W doświadczeniu mamy również wykonane projekty na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków takie jak np; rewitalizacja starówki wraz z rynkiem w Darłowie, starówki w Koszalinie oraz utwardzeń przy katedrze w Koszalinie. Wykonaliśmy już do tej pory kompletne dokumentacje wielobranżowe budowy Farm Wiatrowych w woj. Warmińsko-Mazurskim.

Nasz zespół pracowni projektowych składa się z pracowni branży drogowej
i branży sanitarnej, współpracujemy również z firmami niezbędnymi w procesie projektowym:

 • branża elektryczna - oświetlenie, przebudowa i budowa sieci
 • branża telekomunikacyjną - przebudowa i budowa sieci teletechnicznych
 • branża konstrukcyjno-budowlana - zbiorniki, mury oporowe, przepusty
 • geodezja - mapy, pomiary, dokumentacja geodezyjna dla projektów ze "specustawy"
 • geologia - badania podłoża gruntowego
 • laboratorium drogowe - odwierty konstrukcji nawierzchni, badania nośności
 • firmami wprowadzającymi najnowsze technologie w zakresie wzmocnień podłoża czy systemów odwodnień.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wykonać dokumentację z kosztorysami, SST i wersjami elektronicznymi z pełnym zakresem uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami łącznie z pozwoleniem na budowę. Wykonywanie Koncepcji Technicznych wielobranżowych. Wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykonywanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i remontów dróg, ulic, parkingów w pełnym zakresie wielobranżowym. Wykonywanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, cieplnej i gazowej.

Nie boimy się działać na nowym terenie

Wykonaliśmy dokumentacje projektowe na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Dokumentacje różnorodne w stopniu trudności technicznych, materiałowych i wielkości gdzie inwestorami są Samorząd Wojewódzki, Starostwa Powiatowe, Miasta, Gminy i podmioty prywatne

Zapraszamy do współpracy również w formule "Zaprojektuj i wybuduj" firmy wykonawcze :)

Zakres działań branży drogowej

 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Koncepcje techniczne
 • Projekty organizacji ruchu
 • Nadzory inwestorskie
 • Kosztorysy i SST
 • Doradztwo techniczne

Zakres działań branży sanitarnej

 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Koncepcje techniczne
 • Operaty wodnoprawne
 • Kosztorysy i SST
 • Doradztwo techniczne